Генерален представител на Stonex за България

Генерален представител на Stonex за България

Реакция при бедствия

След инцидент или природно бедствие информацията е от решаващо значение за планирането на правилния отговор. Лазерното сканиране осигурява бързо, пълно и точно разбиране на сцената. Големият обхват и IP защита правят лазерния скенер X300 чудесно средство в такива критични области и възможността за сливане на данни от дрони / фотограметрия предлага голямо предимство, когато животът и имотите са изложени на риск.

Свързани продукти

Виж повече
Изчерпан