Генерален представител на Stonex за България

Генерален представител на Stonex за България

Комунални Услуги

Stonex Utilities Field Solutions са правилният избор за управление на комуналните активи, провеждане на полеви инспекции, реагиране на прекъсвания или доставка на полеви услуги.

Използвайки нашата прецизна и водеща в бранша технология, потребителят може да бъде сигурен, че използва най-точната и актуална информация за управление на инфраструктури, операции и мобилни ресурси.

Професионалните решения на Stonex за комунални услуги (електричество, вода, газ и отпадъци) спомагат за планирането, проектирането и внедряването на технологии и работни процеси, които рационализират операциите, повишават производителността на работниците в полето, подобряват обслужването на клиентите и ускоряват времето за спешни реакции.

Целта е да се даде възможност на клиентите да работят по-ефикасно и ефективно.

Свързани продукти

Виж повече
Изчерпан