Генерален представител на Stonex за България

Генерален представител на Stonex за България

Дигитално градско моделиране

Събирайте в минути милиони точки, като записвате градската си среда с X300.

Лазерният скенер и интегрирането на GPS ще ускорят геореферирането и интегрирането на 3D изображения с наличните GIS данни.

Софтуерът Cube Scan и Reconstructor ще Ви помогне да реконструирате широки области във виртуалния модел и да извършите сегментиране и класификация на сгради, знаци, дървета и др.

Интегрираните модели могат лесно да бъдат създадени и чрез комбиниране на облаци с точкови лазерни скенери, фотографии, фотограметрични модели, термични изображения, сателитни / въздушни изображения.

Свързани продукти

Виж повече
Изчерпан