Генерален представител на Stonex за България

Генерален представител на Stonex за България

Анализ на автомобилни катастрофи

Пресъздаването на катастрофа изисква точно и пълно разбиране на наличните данни.


Като се започне от сцената и крайната позиция и състоянието на превозното средство, експертите прилагат сложни изчисления, за да се върнат назад във времето и да възстановят динамиката на събитието. Лазерният скенер X300 е ценен инструмент за получаване на модели с висока точност и за производство на визуални симулации за всяка фаза на катастрофата.


• проучване на мястото на катастрофата - лазерното сканиране, направено непосредствено след катастрофата, е най-добрият начин за "замразяване" на сцената и бързо събиране на ценна информация и измервания като крайна позиция на превозните средства, марки и разпръснати части на асфалта и т.н.

• 3D модел на автомобилите - чрез реконструкция на 3D модел на автомобилите след катастрофата е възможно да се измерят точно деформациите и по този начин да се разбере как се е случило действието. 

• Чрез използването на 3D модели на автомобилите и на пътя е възможно да се определи взаимодействието между автомобилите и обкръжаващата среда (дървета, тротоари, асфалт, склонове, сгради и т.н.)

• С помощта на сканирането на зоната на сблъсък е възможно да се създадат анимации от различна гледна точка на катастрофата и дори да се пресъздаде гледната точка на всеки водач.

• 3D визуализацията е ясна и подходяща, което прави резултатите от анализа подходящи дори за непрофесионалисти. 

Свързани продукти

Виж повече
Изчерпан